Oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia – kandydaci na kierowców i kierowcy Pobierz. Skierowanie na badania profilaktyczne Pobierz. Oświadczenie Pacjenta. Jeśli pytanie jest niezrozumiałe należy poprosić o pomoc lekarza i uzupełnić odpowiedź. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia jest poufne i po przekazaniu go. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Wzory. Wzór aktualny.Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. 1. Dane osoby podlegającej badaniu lekarskiemu u Pana/Pani imię i nazwisko nr PESEL w przypadku osoby, której nie.oświadczenie dotyczącego stanu zdrowia- wzór. WZÓR. Formularz do pobrania i wypełnienia. Badania do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).