Oświadczenie o wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych wzór

Oświadczenie o przekazaniu posiadanego samochodu na cele prowadzonej. niniejszym wyrażam zgodę na wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych firmy. samochodu będzie to marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz właściwe określenie. Druk Oświadczenie o przekazaniu prywatnego składnika majątku na cele prowadzonej działalności gospodarczej jest dokumentem potwierdzającym przekazanie. Wartość początkową środka trwałego ustalono w wysokości …………………… na podstawie załączonych dokumentów (faktur. Dlaczego opłaca się wprowadzić do firmy stary samochód? Wartość początkowa stanowi podstawę, od której naliczane będą odpisy amortyzacyjne.